Характеристика домов

Характеристика домов

 

 
               Адрес многоквартирного дома       Площадь (кв.м) Кол-во этажей Кол-во квартир Кол-во офисов Кол-во парк/кл Кол-во лифтов Кол-во подъездов ОДПУ элект ОДПУ вод-е ОДПУ тепл/газ Год ввода
1 пр. Александра Невского д.47 8569,80 12 88 10 49 5 4 да да да 2017
2 пр. Александра Невского д.47 "а" 1409,20 5 24 - - - 1 да да да 2017 
3 пр. Ал. Афанасьева д.2 6824,80 9 106 5 50 3 3 да да да 2017
4 пр. Ал. Афанасьева д.6 11368,90  9 182 1 116 5 5 да да да 2020
5 ул. Анохина д.5 корпус 1 5182,50 17  57 3  - 2 1 да да да 2020
6 ул. Анохина д.5 корпус 2  1799,90 9 24 1 - 1 1 да да да 2020
7 ул. Анохина д.5 корпус 3 5083,8 5 57 6 - 5 5 да да да 2020
8 ул. Балтийская д.51 1893,80 5 39  -  - - 2 да да да 2007
9 ул. Балтийская д.63 6871,10 20 121 1 -  3 1 да да да 2020
10 ул. Береговая д.2 8024,30 12-14 163 4 -  4 2 да да да 2019
11 ул. Береговая д.2 корпус 1 7090,30 7-9 121 - -  4 4 да да да 2020
12 ул. Братьев Озеровых д.10 5828,90 9 139  -  4 4 да да да 2018
13 ул. Братьев Озеровых д.12 11722,60 8-12 203 5 -  5 4 да да да 2017
14 наб. Варкауса д.7 корпус 4 2113,90 9 24 1 -  1 1 да да да 2004
15 ул. Варламова д.29 3549,40 10 69 2 -  1 1 да да да 2006
16 ул. Варламова д. 32 5194,80 9 78 1 -  2 2 да да да 2011
17 ул. Варламова д.38 4400,80 9 89 4 -  2 2 да да да 2012
18 ул. Ватутина д.37 2201,00 9 48 4  - 1 1 да да да 2015
19 пр. Владимира Баскова д.2 13525,90 9 247 4 180  6 6 да да да 2018
20 пр. Владимира Баскова д.4 9824,80 9 142  - 32  5 5 да да да 2019
21 ул. Гвардейская д.9 5030,61 9 114 - - 2 3 да да да 2011
22 ул. Генерала Судакова д.7 13842,30 9 324  - 7 7 да да да 2018
23 ул. Генерала Судакова д.11 9907,50 9 229  2 5 5 да да да 2017
24 ул. Дениса Тимашова д.6 6028,4 16 144 - - 2 1 да да да 2020
25 ул. Еремеева д.38 13084,10  5 184 34   - 2  8 да да да 2017
26 ул. Зайцева д.21 "б" 4308,70 5 64  -  4 да да да 2012
27 ул. Зайцева д. 42 3937,20 9 81 2  2 да да да 2012
28 ул. Зеленая д. 4 "а" 3755,10 9 90  - 2  2 да да  да 2013
29 бул. Интернационалистов д.8 25380,40 9 547 124  10  9 да да да 2018/19/20/21
30 ул. Кемская д.17 7071,20 9 119  -  -  2  2 да да да 2016
31 Ключевское шоссе д.13 3255,10 7 69  -  -  0  4 да да да 1995
32 Ключевское шоссе д.17 5965,20 9 113  -  - 3  3 да да да 2010
33 ул. Краснофлотская д.13 "б" 4006,70 5 70  -  -  -  4 да да да 2005
34 ул. Кутузова д.46 "а" 7322,60 9 134  -  -  3  3 да да да 2013
35 ул. Л.Чайкиной д.14 2878,30 5 30  5  -  -  2 да да да 2009
36 ул. Л.Чайкиной д.14 корпус 1 6221,30 9 98  5  -  2  2 да да да 2007
37 ул. Л.Чайкиной д.14 корпус 2 6373,12 9 90  3  -  2  2 да да да 2009
38 ул. Л.Чайкиной д.14 корпус 3 2290,90 5 32  -  -  -  2 да да да 2011
39 Лососинское шоссе д.38 корпус 1 9293,40 20 192  5  - 2  1 да да да 2013
40 Лососинское шоссе д.38 корпус 2 9801,10 20 194 4  -  2  1 да да да 2015
41 Лососинское шоссе д.38 "а" 9819,40 20 234 1 -  2  1 да да да 2016
42 ул. Луначарского д.36 1623,10 6 36 -  -  1  1 да да да 2013
43 ул. Мелентьевой д.1 4333,10 9 90 2  -  2  1 да да да 2013
44 ул. Мичуринская д.18 1576,50 5 35 -  -  -  2 да да да 2010
45 ул. Мичуринская д.18 "а" 2679,70 7 66 1  -  2  3 да да да 2012
46 ул. Мичуринская д.20 1604,70 5 30  - - -  2 да да да 2009
47 ул. Мичуринская д.64 4028,00 9 84  - - 2  1 да да да 2012
48 ул. Московская д.21 2201,52 5 30 5 - - 3 да да да 2005
49 ул. Мурманская д.10 2604,20  5 48 5 -  1 1 да да да 2019
50 ул. Нойбранденбургская д.6/1 2646,80 9 62 2 -  1  1 да да да 2015
51 ул. Нойбранденбургская д.6/2 2648,20 9 62 2  -  1  1 да да да 2013
52 ул. Нойбранденбургская д.6/3 2635,90 9 62 2  -  1 1 да да да 2012
53 пр. Октябрьский д.68 3078,10 5-7 47  -  -  1  2 да да да 2006
54 ул. Пархоменко д.24 3823,10 5 60  -  -  -  4 да да да 2000
55 пр. Первомайский д. 37 "б" 2300,54 7 24 4  17  1  1 да да да 2013
56 пр. Первомайский д.42 4802,10 7-10 95 2  -  3  2 да да да 2017
57 ул. Попова д.11 10707,90 9 217 15  106  5  5 да да да 2016
58 ул. Попова д.13 10230,20 9 176 12  -  5  5 да да да 2015
59 ул. Попова д.13 "а" 11062,60 9 195 11 119   5  5 да да да 2015
60 ул. Попова д.15 12017,60 9 213 12 -  5  5 да да да 2014
61 ул. Профсоюзов д.10 4334,00 9 105  1  -  2  2 да да да 2017
62 ул. Радищева д. 3 1566,40 5 28 -  -  -  2 да да да 2008
63 ул. Ригачина д.46 "а" 4021,30 5 70  1  -  -  3 да да да 2013
64 ул. Ригачина д.48 1872,20 5 37  -  -  -  2 да да да 2004
65 ул. Ригачина д.56 2412,20 5 45  -  -  -  3 да да да 2006
66 ул. Свердлова д.26 6452,34 7 39  28  -  2  1 да да да 2011
67 ул. Северная 2-ая д.17 5717,60 9 115  -  -  3  3 да да да 2020
68 пр. Скандинавский д.2 4726,60 5 90 5  27  -  5 да да да 2014
69 пр. Скандинавский д.2 "а" 3358,80 5 64  -  40  -  3 да да да 2014
70 пр. Скандинавский д.4 5339,90 5 112  4  63  -  5 да да да 2014
71 ул. Станционная д.21 2438,00 5 40  -  -  -  3 да да да 2007
72 ул. Станционная д. 26 "а" 2947,20 5 36  -  -  -  3 да да да 2004
73 ул. Станционная д.28 "а" 3003,10 5 35  -  -  3 да да да 2005
74 ул. Сыктывкарская д.1 5683,70 9 118  1  -  3  3 да да да 2012
75 ул. Федосовой д.27 7566,50 7-11 110  20  37  4  3 да да да 2016
76 ул. Фрунзе д.6 "а" 4334,40 5 89  1  -  -  4 да да да 2016
  Итого: 434431,43    7938 276  887 157  217        

Онегостройсерви

"В любой профессии работать нужно на пределе, отдаваясь ей целиком. Не ради денег — ради качества. Качество придает смысл жизни."
Марк Шагал